Het CooL programma

 

CooL staat voor Coaching op Leefstijl. Het is een gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Het programma duurt twee jaar en bestaat uit 16 groepssessies en individuele coach-gesprekken. De eerste 8 maand is er iedere maand een  groepsbijeenkomst, daarna komen we ongeveer 1x per twee maanden bij elkaar als groep.

Het programma wordt vergoed door de basisverzekering zonder dat hierbij het eigen risico wordt aangesproken. 

Wat kan je verwachten tijdens de CooL-bijeenkomsten?

  1. Je werkt aan veranderingen in je leefstijl; zoals voeding, bewegen, slaap, stress en ontspanning.
  2. Je kijkt samen met mij naar wat er nu al goed gaat.
  3. Je stelt samen met mij doelen op met bijpassende acties waar je in jouw eigen tempo aan gaat werken.
  4. Je gaat zelfstandig aan de slag met bewegen of sporten. De buurtsportcoach van Wijkracht komt tijdens een bijeenkomst tips en informatie geven.